Funkcja kwadratowa

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:23:58
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji kwadratowej z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji kwadratowej z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: postać ogólna, postać iloczynowa, postać kanoniczna, równanie osi symetrii, układ współrzędnych, parabola, nierówność kwadratowa, delta, miejsca zerowe (pierwiastki), najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale, wierzchołek paraboli.

Treści zadań:

Zadanie 1: Oblicz postać ogólną, iloczynową i kanoniczną funkcji przedstawionej na rysunku oraz napisz równanie osi symetrii. 

Zadanie 2: Rozwiąż nierówność 3x2 – 6x (x - 2)(x - 8).

Zadanie 3: Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f(x) = x2 – 6x + 3 w przedziale <0;4>.