Wywiady - Szkoła Maturzystów Łukasza Jarosińskiego

Wywiady z maturzystami

Opublikowane wywiady naszych kursantów, którzy przy pomocy naszych kursów osiągnęli duże sukcesy.

Wywiady z maturzystami

1
Jan Baczyński

Jan studiuje na kierunku Informatyka. Na maturze rozszerzonej z matematyki uzyskał 86% podczas gdy próbne matury pisał na około 27%. Maturzystom, którzy nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie kierunku studiów doradza, aby skorzystać z darmowych organizacji zajmujących się doradztwem dla maturzystów

Wyświetl wywiad
2
Aleks Biernacki

Student Informatyki i Ekonometrii. Mimo zaniedbania nauki matematyki przez 3 lata szkoły średniej, z matury rozszerzonej uzyskał 72%. "Systematyczna praca, właściwe zaplanowanie czasu i stworzenie planu pracy" - oto jego 3 klucze do sukcesu.

Wyświetl wywiad
3
Amelia Gardaś

Studentka Szkoły Głównej Handlowej. Uzupełniła wszystkie braki, a rozwiązywanie zadań zaczęło sprawiać jej przyjemność. "Dzięki kursom Szkoły Maturzystów Łukasza Jarosińskiego stałam się bardziej pewna siebie, zaczęłam wierzyć w swoje możliwości oraz czułam się stale motywowana w trudnych momentach."

Wyświetl wywiad
4
Amelia Olszak

Amelia studiuje kognitywistkę na Uniwersytecie Warszawskim. Przeciętne wyniki z matur próbnych poprawiła na ostateczny rezultat w postaci ok. 90%. "W trakcie kursów ze Szkoły Maturzystów dowiedziałam się wielu nowych rzeczy, o których nie było mówione w szkole, poznałam techniki, które pozwoliły z łatwością rozwiązywać zadania, a prace domowe pomogły z moją systematycznością w nauce."

Wyświetl wywiad
5
Aleksandra Burakowska

Ola studiuje Bioinformatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Mimo zmiany profilu na mat-fiz dopiero w trzeciej klasie i napisania grudniowej matury próbnej na 26%, z właściwego egzaminu z matematyki zdobyła wynik równy 88%. "Sądziłam, że może inni mogą się tak poprawić, ale to niemożliwe, żeby mi się udało, a jednak."

Wyświetl wywiad
6
Martyna Cios

Martyna studiuje obecnie Informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ciągu kilku miesięcy stała się najlepsza z matematyki w klasie. "Pokochałam matematykę i dostałam się na wymarzone studia!!!"

Wyświetl wywiad
7
Paweł Dusza

Paweł dostał się na kierunek Teleinformatyka na Politechnice Wrocławskiej. Swoje wyniki z próbnych matur z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym poprawił odpowiednio z 67% na 100% oraz z 18% na 78%.

Wyświetl wywiad
8
Antoni Czernaś

Antoni rozpoczął naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Informatyka i Ekonometria. W ciągu roku przygotowywał się rozwiązując zadania maturalnego, czego brakowało mu w szkole, a co ostatecznie pozwoliło mu zdobyć zadowalający wynik z egzaminu maturalnego z matematyki.

Wyświetl wywiad
9
Dawid Kulikowski

Dla Dawida, studenta analityki gospodarczej na Politechnice Gdańskiej, jedną z najważniejszych zmian w trakcie ostatniego roku przed maturą była zmiana nastawienia do nauki. "Zacząłem podchodzić do zadań w sposób: niby trudne, ale potrafię to zrobić, bo już to kiedyś robiłem i jak nie pamiętam schematu, to sam go wymyślę."

Wyświetl wywiad
10
Dominik Grabka

Dominik studiuje elektronikę i telekomunikację na Politechnice Gdańskiej. Jego zdaniem najważniejszymi czynnikami prowadzącymi do sukcesu na egzaminie maturalnym są: motywacja, systematyczność i popełnianie błędów. "Brzmi to dziwnie, ale popełnianie błędów to najważniejszą rzecz w nauce, gdyż człowiek uczy się ich nie popełniać w miejscach, w których już się to wcześniej zdarzyło."

Wyświetl wywiad
11
Gabriela Kijowska

Gabriela studiuje aktualnie Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. Jak sama twierdzi - we wrześniu z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym uzyskałaby może 10, podczas gdy z tej majowej zdobyła 72% oraz 100% z poziomu podstawowego.

Wyświetl wywiad
12
Katarzyna Hejmo

Katarzyna studiuje obecnie Finanse i Rachunkowość. Nie miała większych problemów z matematyką, ale trudniejsze zadania z poziomu rozszerzonego były dla niej wyzwaniem. Największą trudność sprawiała jej geometria, ale po zakończeniu kursów ze Szkoły Maturzystów umiała już zrobić większość zadań z tego działu.

Wyświetl wywiad
13
Antoni Knapik

Antek jest studentem cyberbezpieczeństwa. Próbne matury z matematyki na poziomie rozszerzonym pisał na 15-20%, podczas gdy z tej majowej uzyskał aż 90%, a z rozszerzonej fizyki zdobył 85%. "Mogę powiedzieć śmiało, że bez kursów ze Szkoły Maturzystów nie osiągnąłbym takich wyników"

Wyświetl wywiad
14
Krzysztof Korczak

Krzysztof jest studentem Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. W klasie maturalnej był bardzo dobrym uczniem z matematyki, ale kilka tematów sprawiało mu lekki problem. Mimo tego zdał maturę z matematyki oraz fizyki na poziomie rozszerzonym na 100%. "Przez rok przede wszystkim stałem się dużo bardziej pewny w rozwiązywaniu wszystkich zadań. "

Wyświetl wywiad
15
Tomasz Jan Kralski

Tomasz jest studentem matematyki. Pod koniec trzeciej klasy szkoły średniej myślał, że jest na całkiem dobrym poziomie przed maturą, ale, jak się później okazało, miał pewne braki. Nie przeszkodziło mu to jednak w poprawieniu swojego wyniku o ok. 20 punktów procentowych.

Wyświetl wywiad
16
Dominik Miś

Dominik studiuje Applied Artificial Intelligence na Technische Hochschule Rosenheim. Uzyskane wyniki na zdawanych przez niego maturach pozwoliły mu na wyjazd za granicę i studiowanie w Niemczech. "Zmieniłem swoje podejście do zadań, (...) czułem się pewny swojej wiedzy".

Wyświetl wywiad
17
Bartłomiej Krokos

Aktualnie studiuje Inżynierię Mechatroniczną na Akademii Górniczo-Hutniczej. W klasie maturalnej doskwierała mu "straszna" wizja zbliżającej się matury, ale nauczył się nowego spojrzenia na zadania i egzamin nie wydawał się już więcej taki straszny. "Zobaczyłem też inne podejście do sposobu rozwiązywania zadań, co otwarło mój umysł na różne możliwości ich robienia i pozwoliło mi kombinować na różne strony".

Wyświetl wywiad
18
Patrycja Nowak

Patrycja studiuje Projektowanie i Budowę Jachtów na Politechnice Gdańskiej i nie zamieniłaby tego kierunku na nic innego. Swój poziom w pierwszych klasach szkoły średniej uważało jako średni, ale nie stanęło jej to na przeszkodzie w uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku z matematyki rozszerzonej równego 72%. "Sama nie wierzę w to, jak duży progres poczyniłam przez klasę maturalną."

Wyświetl wywiad
19
Vladyslav Simonov

Vladyslav dostał się na studia zagraniczne, a dokładnie na matematykę na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Matematyka nie sprawiała mu ogromu trudności, ale chciał się w niej rozwinąć i wejść na wyższy poziom. "Pod koniec kursu ze Szkoły Maturzystów nie było zadania maturalnego, którego nie mógłbym rozwiązać."

Wyświetl wywiad
20
Mateusz Płaska

Mateusz studiuje Informatykę stosowaną na Politechnice Wrocławskiej. Zawsze miał dobre wyniki z matematyki, ale w przypadku zadań z poszczególnych zagadnień napotykał na spore trudności w ich rozwiązaniu, co jednak nie przeszkodziło mu pracy nad sobą. "Zdobyłem przeogromną wiedzę matematyczną, dowiedziałem się również o wielu metodach nauki, a w szczególności o organizacji czasu."

Wyświetl wywiad
21
Kaja Szostek

Kaja studiuje Inżynierię Biomedyczną na AGH. Jak sama przyznaje, w klasie maturalnej poczyniła ogromny postęp, poprawiając swój wynik z grudniowej matury z rozszerzonej matematyki z 0% na 74% na właściwym egzaminie.

Wyświetl wywiad
22
Jakub Świerzko

Jakub studiuje na jednej z lepszych Europejskich uczelni - SDU, Sønderborg, Dania. Jest na programie Engineering, Innovation and Business. Lekcje matematyki prowadzone w szkole w sposób nieco niezrozumiały, nie przeszkodziły mu w spełnieniu marzeń i zdobycia wysokich wyników maturalnych, które były jak furtka na studia w całej Europie.

Wyświetl wywiad
23
Adam Szymanek

Adam jest studentem Informatyki na AGH. W trzeciej klasie szkoły średniej był czwórkowym uczniem z matematyki. Przełomowa była dla niego klasa maturalna, kiedy to poczynił ogromny postęp. "W grudniu napisałem próbną maturę rozszerzoną z matematyki na 32%, a w maju już na 100%."

Wyświetl wywiad