Logarytmy

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:27:14
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z logarytmów z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z logarytmów z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: definicja logarytmu, potęgi, pierwiastki, równanie wykładnicze, odejmowanie logarytmów o tej samej podstawie, podstawa logarytmu, liczba logarytmowana.

Treści zadań:

Zadanie 1Oblicz: 

Zadanie 2: Oblicz: log3(log30 – log3).

Zadanie 3: Oblicz: 2log510 - log54.