Wielomiany

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:27:58
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z wielomianów z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z wielomianów z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: równania wielomianowe, rozkład wielomianu na czynniki, postać iloczynowa wielomianu, pierwiastki wielomianu (miejsca zerowe wielomianu), zadania z wielomianów z parametrem, układ równań.

Treści zadań:

Zadanie 1: Rozwiąż równanie: 9x3 + 18x2-4x - 8 = 0 

Zadanie 2: Oblicz współczynniki "a" i "b" wielomianu W(x) = 3x3 + ax+ bx + 1 = 0 jeśli W(-1) = -14 oraz W(1) =2. 

Zadanie 3: Rozłóż na czynniki wielomian: W(x) = (x2 – 4x)2 – 16x2