Trygonometria

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:32:19
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z trygonometrii z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z trygonometrii z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: równanie trygonometryczne, funkcje trygonometryczne kąta ostrego (sinus, cosinus, tangens), obliczanie wartości wyrażeń, funkcje podwojonego kąta, zbiór wartości funkcji, funkcje sumy i różnicy kątów, wzory redukcyjne, sprowadzenie do funkcji kwadratowej.

Treści zadań:

Zadanie 1: Rozwiąż równanie: cos2x + 3cosx = -2 w przedziale < 0;2π >.

Zadanie 2: Oblicz wartość wyrażenia: 2cos215 - 1.

Zadanie 3: Oblicz zbiór wartości funkcji: f(x) = 1/ |3sinx| - 1.