Prawdopodobieństwo

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:34:04
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z prawdopodobieństwa z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z prawdopodobieństwa z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: prawdopodobieństwo, zbiór elementów, kombinatoryka, kombinacje, wariacje, permutacje, silnia.

Treści zadań:

Zadanie 1: Oblicz ile jest stucyfrowych liczb naturalnych o sumie cyfr równej 4.

Zadanie 2: Z liczb ośmioelementowego zbioru Z = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} tworzymy ośmiocyfrowy ciąg, którego wyrazy się nie powtarzają. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.


Zadanie 3: a) Powstałe państwo chce zaprojektować 2-kolorową flagę, mając do dyspozycji 10 kolorów. Na ile sposobów może to zrobić?

b) Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród 10 zawodników.