Prawdopodobieństwo

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:36:34
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z prawdopodobieństwa z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z prawdopodobieństwa z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: prawdopodobieństwo, zbiór liczb,  losowanie ze zbioru ze zwracaniem, kombinatoryka, kombinacje, wariacje, permutacje.

Treści zadań:

Zadanie 1: Ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 5} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą.

Zadanie 2: Ile jest wszystkich liczb 5-cyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5.

Zadanie 3: a) Powstałe państwo chce zaprojektować 2-kolorową flagę, mając do dyspozycji 10 kolorów. Na ile sposobów może to zrobić?

b) Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród 10 zawodników.