Funkcja kwadratowa

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:38:04
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji kwadratowej z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji kwadratowej z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: parametr w zadaniach z funkcji kwadratowej, zbiór rozwiązań, założenia, równanie prowadzące do funkcji kwadratowej, wzory Viete'a, wzory skróconego mnożenia, postać ogólna, postać iloczynowa, parabola, delta, miejsca zerowe (pierwiastki).

Treści zadań:

Zadanie 1: Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru "m", dla których poniższe równanie ma dokładnie dwa różne  rozwiązania mniejsze od 4.     x2 + (2m + 1)x – 3m2 - (½)m + ¼ = 0.

Zadanie 2: Rozwiąż równanie: sqrt{x + 5 - sqrt{x + 3} } = 2.

Zadanie 3: Zapisz wyrażenie za pomocą wzorów Viete'a x14 + x2.