Ciągi

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:38:36
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji kwadratowej z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z ciągów z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, pierwszy wyraz ciągu, różnica, iloraz, układ równań, dowodzenie w ciągach, wzory na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego i geometrycznego.

Treści zadań:

Zadanie 1: Liczby a, b, c są odpowiednio - pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Suma tych liczb jest równa 27. Ciąg (a-2, b, 2c+1) jest geometryczny. Wyznacz liczby a, b, c.

Zadanie 2: Wiedząc, że ciąg a jest ciągiem arytmetycznym oraz wyraz ogólny ciągu bokreślony jest wzorem bn = (5)^awykaż, że ciąg bjest ciągiem geometrycznym.

Zadanie 3Wyznacz pierwszy wyraz i iloraz  ciągu geometrycznego wiedząc, że: a5 - a3 = 1680 i a3 + a= 560.