Trygonometria

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:39:27
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z trygonometrii z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z trygonometrii z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: funkcje trygonometryczne kąta ostrego (sinus, cosinus, tangens), trójkąt prostokątny, twierdzenie Pitagorasa, jedynka trygonometryczna, układ równań, definicja funkcji trygonometrycznej w układzie współrzędnych, promień wodzący, wzory redukcyjne, 

Treści zadań:

Zadanie 1: Oblicz sinx oraz cosx kąta ostrego x wiedząc, że tgx = 2/3.

Zadanie 2: Oblicz tangens kąta zaznaczonego na rysunku.

Zadanie 3: Oblicz sin (120).