Logarytmy

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:42:10
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z logarytmów z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z logarytmów z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: nierówność logarytmiczna, założenia do logarytmów, wzór na zamianę podstaw logarytmu, wyrażenie, funkcja logarytmiczna, podstawa logarytmu, liczba logarytmowana.

Treści zadań:

Zadanie 1: Udowodnij, że dla dodatnich wyrażeń logarytmicznych zachodzi nierówność: logab + logba ≥ 2.

Zadanie 2: Oblicz: log35 · log57 · log73.

Zadanie 3: Oblicz dziedzinę funkcji: f(x) = log x+1 (4 - x2).