Funkcja liniowa

Łukasz Jarosiński, 2020-01-21 10:18:21
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji liniowej z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji liniowej z poziomu rozszerzonego Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: nierówność, równanie, wartość bezwzględna, przedziały, rozwiązanie, liczba rozwiązań ze względu na parametr, układ równań w zależności od parametru, postać ogólna, metoda wyznaczników. :

Treści zadań:

Zadanie 1: Rozwiąż nierówność |x - 1| + |x - 5| ≤ 10 - 2x.

Zadanie 2: Dane jest równanie z niewiadomą x. Przedyskutuj liczbę rozwiązań równania ze względu na wartość parametru "a".   a(a2 – 1)x = a2 + a.

Zadanie 3: Zbadaj liczbę rozwiązań układu równań w zależności od parametru "a":

(a – 1)x – 2y = 3

4x – (a + 1)y = a