Procenty

Łukasz Jarosiński, 2020-02-06 23:00:57
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z procentów z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z procentów z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: punkty procentowe, proporcja, procenty, podatki, wzrosty, spadki, obniżki, podwyżki.

Treść zadań:

Zadanie 1: Pewien produkt przed reformą był opodatkowany na 8% podatku VAT, a po reformie na 20% VAT. O ile procent wzrósł podatek VAT tego produktu?

Zadanie 2: Cenę nart obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 30%. O ile procent zmniejszyła się cena nart w wyniku obu obniżek?

Zadanie 3: Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850zł. Ile kosztował ten rower przed obniżką?