Dynamika ruchu postępowego

Łukasz Jarosiński, 2020-02-17 23:39:49
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z dynamiki ruchu postępowego z fizyki


Zadanie 1: Oblicz przyspieszenie klocka na równi pochyłej o nachyleniu α podczas zsuwania z tarciem (współczynnik tarcia kinetycznego wynosi ).

Zadanie 2: Mężczyzna ciągnie sanki o masie m w ten sposób, że siła działająca na linę jest pod kątem α do poziomu. Wyznacz wartość siły ciągnącej wiedząc, że współczynnik tarcia kinetycznego wynosi μ, a sanki poruszają się ze stałą prędkością.

Zadanie 3: Pasażer o masie 70kg porusza się w windzie stojąc na wadze, jakie będzie jego wskazanie gdy winda:

a)      * Pozostaje w bezruchu

b)     * Porusza się ruchem przyspieszonym w górę o wartości przyspieszenia a = 2 m/s2

c)      * Porusza się ruchem przyspieszonym w dół o wartości przyspieszenia a = 2 m/s2

d)     *  Porusza się ruchem jednostajnym w dół

e)      * Opada, ponieważ zerwały się liny.