Termodynamika

Łukasz Jarosiński, 2020-02-22 23:41:54
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z termodynamiki (fizyka) z poziomu rozszerzonego


Zadanie 1: Gaz w zamkniętej komorze został poddany przemianie cyklicznej przedstawionej na wykresie p(V). Oblicz łączą wartość ciepła dostarczonego do układu w całym cyklu.

Zadanie 2: Sprężony azot stosowany między innymi w technice spawalniczej, dostarczany jest w wysokociśnieniowych butlach o pojemności 40L. Według informacji podawanej przez dostawcę, po rozprężeniu izotermicznym azotu do warunków normalnych (p = 1013 hPa i T = 273K) zajmuje on objętość ok. 6,3 m3. Oszacuj ciśnienie w butli napełnionej azotem.

Zadanie 3: W cylindrze, którego powierzchnia wewnętrznego przekroju poprzecznego wynosi 7cm2, znajduje się azot. Masa molowa azotu jest równa 28g/mol. Gaz początkowo zajmuje objętość o.8 dm3, a jego temperatura jest równa 15°C. Cylinder jest zamknięty tłokiem, którego masa wraz z obciążnikiem wynosi 8kg. Tłok może się przemieszczać wewnątrz cylindra bez tarcia. Ciśnienie atmosferyczne ma wartość 100 hPa. Ciepło molowe gazu dwuatomowego w stałej objętości wynosi R. Oblicz masę azotu w cylindrze.