Zadania z treścią

Łukasz Jarosiński, 2020-02-25 00:12:13
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z treścią z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z zadań z treścią z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: równania, układ równań, logarytmy, potęgi, wzory, wydajność, czas, droga.

Zadanie 1: Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem  gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, A0 = 10-4 cm jest stałą nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100cm.

Zadanie 2: Ekipa złożona z 25 pracowników wymieniała tory kolejowe na pewnym odcinku w ciągu 156 dni. Wymianę torów kolejowych na kolejnym odcinku o tej samej długości trzeba przeprowadzić w ciągu 100 dni. Ilu pracowników trzeba zatrudnić przy założeniu takiej samej wydajności aby wykonali tą pracę?

Zadanie 3: Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości z jaką schodził ze wzgórza.