Zadania optymalizacyjne

Łukasz Jarosiński, 2020-03-06 21:35:56
Film zawiera 3 najważniejsze zadania optymalizacyjne z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z zadań optymalizacyjnych z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: funkcja pochodna, badanie przebiegu zmienności funkcji, dziedzina funkcji, miejsce zerowe funkcji, styczna do funkcji w punkcie, układ współrzędnych

Zadanie 1: W zbiorze trójkątów prostokątnych o obwodzie 20 znajdź ten, którego pole jest największe.

Zadanie 2: W jakim punkcie paraboli o równaniu y = x2 – 1 należy poprowadzić styczną, aby trójkąt ograniczony tą styczną i osiami układu współrzędnych miał najmniejsze pole?

Zadanie3: W kulę o promieniu R wpisano stożek o największej możliwej objętości. Wyznacz wysokość tego stożka.