Stereometria

Łukasz Jarosiński, 2020-04-14 17:34:35
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometrii przestrzennej z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z stereometrii z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: graniastosłupy, ostrosłupy, walec, stożek, kula, pole całkowite, pole boczne, objętość, przekrój osiowy, kąty, funkcje trygonometryczne, siatki figur, nachylenie krawędzi bocznej.

Zadanie 1: Oblicz objętość, pole boczne, pole całkowite oraz kąt rozwarcia stożka, którego przekrojem osiowym jest figura foremna o boku „a”.

Zadanie 2: Długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 6. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest cztery razy większe od pola jego podstawy. Kąt α jest kątem nachylenia krawędzi bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny podstawy. Oblicz cosinus kąta α.

Zadanie 3: Rysunek przedstawia ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS. Kątem między krawędzią CS a płaszczyzną podstawy tego ostrosłupa jest kąt:

A.    DCS                            B. ACS                        C. OSC                        D. SCB