Statystyka

Łukasz Jarosiński, 2020-04-23 21:36:35
Film zawiera 3 najważniejsze zadania ze statystyki z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z statystyki z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: średnia arytmetyczna, mediana, odchylenie standardowe, niewiadoma, równanie.

Zadanie 1: Oblicz średnią arytmetyczną, medianę oraz odchylenie standardowe zestawu danych: (4, 2, 5, 3, 5, 3}

Zadanie 2: Mediana zestawu sześciu danych liczb 4, 8, 21, a, 16, 25 jest równa 14. Ile wynosi „a”?

Zadanie 3: W zestawie 2, 2, 2, …, 2, 4, 4, 4, … 4 jest 2m liczb, w tym m liczb 2 i m liczb 4. Ile wynosi odchylenie standardowe tego zestawu liczb?