Potęgi i pierwiastki

Łukasz Jarosiński, 2020-04-27 15:39:34
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z potęg i pierwiastków z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z potęg i pierwiastków z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: potęgi, pierwiastki, działania na potęgach, działania na pierwiastkach, notacja wykładnicza.

Zadanie 1: Oblicz: .

Zadanie 2: Ile cyfr w zapisie dziesiętnym ma liczba: 214∙515 ?

Zadanie 3: Oblicz: a)      b)  .