Całki funkcji niewymiernych

Łukasz Jarosiński, 2020-09-22 10:20:10
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z całek funkcji niewymiernych z poziomu studiów