Dowodzenie podzielności

Łukasz Jarosiński, 2020-11-27 09:40:28
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z dowodzenia podzielności z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z dowodzenia podzielności z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: dowodzenie podzielności, iloczyn kolejnych liczb całkowitych, liczby pierwsze, podzielność.

Zadanie 1: Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k wyrażenie jest podzielne przez 6. Zadanie 2: Wykaż, że jeśli p jest liczbą pierwszą większą od 5, to liczba p^2 - 17 jest podzielna przez 8. Zadanie 3: Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k i dla każdej liczby całkowitej m liczba ... jest podzielna przez 6 (matura maj 2018 zadanie 8)