Szeregi

Łukasz Jarosiński, 2020-11-27 09:44:23
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z szeregów z poziomu rozszerzonego


Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: szereg, suma wszystkich wyrazów ciągu geometrycznego, równanie szeregowe, nierówność szeregowa, założenie szeregu, szeregi w geometrii

Zadanie 1: Rozwiąż nierówność ... gdzie lewa strona nierówności jest szeregiem geometrycznym zbieżnym. Podaj założenia.

Zadanie 2: Pierwszy wyraz nieskończonego ciągu geometrycznego jest równy ..., natomiast suma trzech pierwszych jego wyrazów jest równa ... Szereg nieskończony jest zbieżny. Oblicz jego sumę.

Zadanie 3: Dany jest kwadrat pierwszy o boku długości a. Stworzono drugi kwadrat, którego bok stanowi połowę przekątnej pierwszego kwadratu. Analogicznie stworzono pozostałe kwadraty. Oblicz sumę pól wszystkich uzyskanych w ten sposób kwadratów.