Granice

Łukasz Jarosiński, 2020-11-27 09:47:05
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z granic z poziomu rozszerzonego


Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: granice, granica w nieskończoności, granica w punkcie, symbol nieoznaczony, granica z funkcji wymiernej, granica ciągu, granica funkcji, 

Zadanie 1: Oblicz granicę w nieskończoności ... Zadanie 2: Oblicz granicę w nieskończoności ... Zadanie 3: Oblicz granicę w punkcie ...