Dowodzenie podzielności

Łukasz Jarosiński, 2020-11-27 09:50:02
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z dowodzenia podzielności z poziomu podstawowego


Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: dowodzenie podzielności, podzielność, postać iloczynowa, reszta z dzielenia.


Zadanie 1: Wykaż, że liczba ... jest podzielna przez 17.

Zadanie 2: Udowodnij, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k^2 przez 7 jest równa 5.

Zadanie 3: Wykaż, że reszta z dzielenia sumy kwadratów czterech kolejnych liczb naturalnych przez 8 jest równa 6.