Fale

Łukasz Jarosiński, 2021-02-04 17:11:37
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z fal z fizyki


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z fal z fizyki. Nagranie dotyczy zagadnień fizycznych takie jak: fale poprzeczne, fale podłużne, dźwięk, fala dźwiękowa, efekt Dopplera, szybkość dźwięku w powietrzu, prawo załamania, kąta padania, kąt załamania, częstotliwość fali, długość fali, fala stojąca, harmoniczne.

Zadanie 1 Oblicz jaką częstotliwość usłyszymy zbliżając się z szybkością 10 m/s do źródła wydającego dźwięk o częstotliwości 1kHz. Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu to 330 m/s. Zadanie 2 Fala dźwiękowa przechodzi z powietrza do wody pod kątem 10 stopni do pionu (kąt padania). Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu to 330 m/s, a w wodzie to 1490 m/s. Ile wynosi kąt załamania? Jak zmieniła się częstotliwość i długość fali po przejściu do wody? Zadanie 3 1. Napięta struna stalowa ma długość 90 cm. Jej oba końce są unieruchomione tak, że naprężenie i długość struny (tzn. odległość między jej końcami) się nie zmieniają. Strunę kilkukrotnie pobudzono do drgań w różny sposób, w rezultacie uzyskiwano fale stojące o różnych częstotliwościach. Najmniejsza odległość pomiędzy węzłem, a strzałką fali stojącej na strunie jest zawsze równa: 2. Wyznacz największą długość fali stojącej możliwej do wytworzenia na tej strunie. 3. Dwie kolejne częstotliwości fal stojących, uzyskanych w tym doświadczeniu, to 450 Hz i 675 Hz. Udowodnij, że możliwe na tej strunie jest wytworzenie fali stojącej o częstotliwości 1575 Hz.