Grawitacja

Łukasz Jarosiński, 2021-02-25 12:37:45
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z grawitacji z fizyki


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z grawitacji z fizyki. Nagranie dotyczy zagadnień fizycznych takie jak: grawitacja, kosmologia, pierwsza prędkość kosmiczna, druga prędkość kosmiczna, przyspieszenie grawitacyjne, trzecie prawo Keplera, satelita geostacjonarny, energia potencjalna sprężystości, jednostka astronomiczna.

Zadanie 1 Oblicz: a) wartość pierwszej prędkości kosmicznej b) wartość drugiej prędkości kosmicznej c) przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi. Wyprowadź wszystkie wzory. Zadanie 2 Pełen obrót Marsa wokół Słońca trwa 1,87 lat, a średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 1,52 au (jednostka astronomiczna). Oblicz masę Słońca. Zadanie 3 W jakiej odległości od Środka Ziemi musi znajdować się satelita geostacjonarny? Przyjmij okres obrotu Ziemi równy 24h.