Przekształcenia funkcji

Łukasz Jarosiński, 2021-04-13 23:04:08
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z przekształceń funkcji z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z przekształceń funkcji na poziomie rozszerzonym. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: przekształcenia funkcji, symetria częściowa względem osi x, symetria częściowa względem osi y, przesunięcie o wektor, powinowactwo.

Treści zadań:

Zadanie 1Narysuj funkcję i podaj odpowiednie przekształcenia

Zadanie 2Narysuj funkcję i podaj odpowiednie przekształcenia

Zadanie 3Oblicz zbiór wartości funkcji