Kurs maturalny video z fizyki - Fizyka jądrowa

Cena:

60 PLN

Przedmiot: Fizyka

Informacje o kursie

  • Kurs online
  • Fizyka
  • Łukasz Jarosiński

Opis

Budowa atomu i jądra atomowego. Izotopy pierwiastków. Równoważność masy i energii. Bilans masy jądra atomowego. Deficyt masy. Energia wiązania jądra atomowego. Promieniotwórczość. Rozpady promieniotwórcze: alfa, beta minus i beta plus. Emisja promieniowania gamma. Własności promieniowania alfa, beta i gamma. Zapis reakcji jądrowych. Czas połowicznego rozpadu (okres półrozpadu). Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Zastosowania energii jądrowej oraz promieniowania jonizującego. Reakcja rozszczepienia jądra. Podstawowe zasady działania reaktora jądrowego. Synteza (fuzja) jądrowa. Kursy dostępne są przez rok od dnia zakupienia materiałów.

Podziel się swoją opinią o kursie!


Zaloguj się, aby móc ocenić ten kurs.

Najnowsze kursy