Ciągi

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:43:58
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z ciągów z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z ciągów z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, pierwszy wyraz ciągu, różnica, iloraz, wzory na sąsiednie wyrazy ciągu arytmetycznego i geometrycznego, suma wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego.

Treści zadań:

Zadanie 1: Dla jakie liczby "x" ciąg (x, x+4, 16) jest geometryczny?

Zadanie 2: Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego, jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

Zadanie 3: Suma n początkowych wyrazów wyraża się wzorem Sn = 3n2 + 4n. Ile wynosi piąty wyraz tego ciągu?