Terminy matur 2022

Łukasz Jarosiński
Znane są już dokładne terminy matur 2022


TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO

 

Kolejny rok szkolny już się rozpoczął, a egzamin maturalny jest coraz bliżej. Dla wielu może to być ostatni dzwonek, by rozpocząć swoje przygotowania i odpowiednio rozplanować naukę. W tym celu niezbędna będzie znajomość terminów matury 2022.

Jak co roku okres matur rozpocznie się egzaminami na poziomie podstawowym, a pierwszym z nich będzie ten z języka polskiego i odbędzie się on 04.05.2022r. o godzinie 9.00. Dnia 05.05.2022r. maturzystom przyjdzie zmierzyć się z matematyką, a kolejnego dnia z językiem angielskim również o godzinie 9.00.

Z kolejnych egzaminów niewątpliwie tymi, które najbardziej nas interesują, będzie matura z matematyki na poziomie rozszerzonym, która będzie miała miejsce w środę 11.05.2022r. o godz. 9.00. Data egzaminu z fizyki została z kolei wyznaczona na 19.05.2022.

Powyższe daty dotyczą harmonogramu egzaminu maturalnego w terminie głównym, warto jednak wspomnieć także o terminie dodatkowym, do którego przystąpić mogą absolwenci wszystkich typów szkół po uzyskaniu zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dla takich zdających matura rozpocznie się w środę 01.06.2022r. o godz. 9.00 egzaminem z polskiego. Dnia 02.06.2022r. odbędzie się egzamin z matematyki, a 03.06.2022r. z języka angielskiego.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym przewidziana jest na ten sam dzień, co poziom podstawowy, czyli 02.06.2022r., z tą różnicą, że odbędzie się ona o godz. 14.00. Z kolei egzamin z fizyki został przewidziany na 13.06.2022r. o godz. 9.00.

Bardzo istotną datą jest także 5 lipca 2022r., czyli termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, który jest jednocześnie dniem wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach. 

W razie niepowodzenia warto znać również harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Część pisemna jest wówczas przewidziana na 23 sierpnia 2022r. o godz. 9.00. Natomiast ogłoszenie wyników po owym egzaminie będzie 9 września 2022r.


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

DataMaj 2022Godzina 9:00
04.05środajęzyk polski- pp
05.05czwartekmatematyka- pp
06.05piątekjęzyk angielski- pp
11.05środa matematyka-pr
19.05czwartekfizyka- pr

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM


DataCzerwiec 2022
01.06środajęzyk polski- pp
02.06czwartekmatematyka- pp
03.06piątekjęzyk angielski- pp
13.06poniedziałekfizyka-pr

Inne posty na moim blogu