Kurs maturalny video z matematyki podstawowej - Geometria analityczna 1

Cena:

60 PLN

Przedmiot: Matematyka podstawowa

Informacje o kursie

  • Kurs online
  • Matematyka podstawowa
  • Łukasz Jarosiński

Opis

Film zawiera rozwiązania kilkunastu zamkniętych zadań maturalnych z poziomu podstawowego w tematyce: geometria analityczna. Poruszane zadania dotyczą zagadnień: wzór na środek odcinka, wzór na długość odcinka, punkty w układzie współrzędnych, równanie prostej, trójkąt równoramienny, odcinek,  prosta, pole kwadratu, równanie prostej prostopadłej, równanie prostej równoległej, symetralna odcinka, współczynnik kierunkowy, okrąg, promień, dwusieczna kąta, współrzędne punktu, pole trójkąta, oś symetrii trójkąta, symetria względem początku układu współrzędnych, symetria względem osi OX oraz OY, trygonometria, styczna do okręgu. Kursy dostępne są przez rok od dnia zakupienia materiałów.

Podziel się swoją opinią o kursie!


Zaloguj się, aby móc ocenić ten kurs.

Najnowsze kursy