Kliknij w przycisk powyżej,
aby otworzyć menu

Kurs maturalny video z matematyki rozszerzonej - Funkcja kwadratowa 1

Cena:

50 PLN

Przedmiot: Matematyka rozszerzona

Informacje o kursie:

  • Kurs online
  • Matematyka rozszerzona
  • Łukasz Jarosiński

Szczegóły kursu

Lekcja zawiera rozwiązania kilkunastu zadań maturalnych z matematyki z poziomu rozszerzonego w tematyce: Funkcje i wartość bezwzględna. Poruszane zadania dotyczą zagadnień: równania kwadratowe, nierówności kwadratowe, równania prowadzące do równań kwadratowych, nierówności prowadzące do równań kwadratowych, podstawienie zmiennej pomocniczej, zadania z parametrem, wzory Viete’a, postać ogólna funkcji kwadratowej, postać kanoniczna funkcji kwadratowej, postać iloczynowa funkcji kwadratowej, miejsca zerowe funkcji kwadratowej, wierzchołek funkcji kwadratowej, oś symetrii funkcji kwadratowej, współczynniki funkcji kwadratowej, ramiona paraboli, rysowanie wykresu funkcji, ramiona zwrócone w górę, ramiona zwrócone w dół, delta – wyróżnik trójmianu kwadratowego, ilość rozwiązań równania kwadratowego, najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale, zadania optymalizacyjne, ilość pierwiastków funkcji kwadratowej. Kursy dostępne są przez rok od dnia zakupienia materiałów.Podziel się swoją opinią o kursie!


Zaloguj się, aby móc ocenić ten kurs.