Kliknij w przycisk powyżej,
aby otworzyć menu

Kurs maturalny video z matematyki rozszerzonej - Geometria analityczna 2

Cena:

50 PLN

Przedmiot: Matematyka rozszerzona

Informacje o kursie:

  • Kurs online
  • Matematyka rozszerzona
  • Łukasz Jarosiński

Szczegóły kursu

Lekcja zawiera rozwiązania kilkunastu zadań maturalnych z matematyki z poziomu rozszerzonego w tematyce: Geometria analityczna i jest uzupełnieniem filmu pierwszego. Poruszane zadania dotyczą zagadnień: odległość punktu od prostej, długość odcinka, środek odcinka, wektor, wektor w układzie współrzędnych, prosta w postaci kierunkowej, prosta w postaci ogólnej, położenie prostych względem siebie, symetria względem osi Ox, symetria względem osi Oy, symetria względem początku układu współrzędnych, przesunięcie o wektor, symetria częściowa względem osi Ox, jednokładność, równanie okręgu, wzajemne położenie prostej i okręgu, wzajemne położenie dwóch okręgów, współrzędne punktu leżącego na wykresie funkcji, prosta przechodząca przez punkt, pole trójkąta, kąt między prostymi, równoległość prostych, prostopadłość prostych, kąt między prostą a osią Ox

Podziel się swoją opinią o kursie!


Zaloguj się, aby móc ocenić ten kurs.

Najnowsze kursy