Kurs programowania Java

Cena:

500 PLN

Przedmiot: Pakiet

Informacje o kursie:

 • Kurs online
 • Pakiet
 • Łukasz Jarosiński

Szczegóły kursu

Pakiet „Programowanie w języku JAVA” zawiera 5 nagrań, z których każde trwa około 120 min, zatem łącznie daje to około 10 h nagrań. Są to nagrania z bardzo popularnych kursów programowania, które przeprowadzamy w okresie wakacyjnym. Realizowane są w nim solidne podstawy programowania (w języku JAVA, ale mające również zastosowanie do większości innych języków programowania), a także znaczna część materiału z pierwszego roku przedmiotu programowanie na studiach wyższych. Podczas zajęć wykorzystywany jest internetowy kompilator.


Tematyka kursu programowania obejmuje:

 • wprowadzenie, typy danych, zmienne, operatory (2 h)
 • instrukcje sterujące (2 h)
 • instrukcje wyboru (if, else if, switch)
 • pętle (for, while, do-while)
 • funkcje (1h)
 • tablice jedno- i wielowymiarowe (1h)
 • programowanie obiektowe: klasy i obiekty (2,5 h)
 • liczby pseudolosowe (1 h)
 • operacje na stringach (0,5 h)
 • projekt gry komputerowej

Podziel się swoją opinią o kursie!


Zaloguj się, aby móc ocenić ten kurs.

Najnowsze kursy